Projekty dofinansowane

 

 

Projekt pn.”Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy w firmie DNA SHAPES
Kwiatkowski sp.j. poprzez realizację
działań inwestycyjnych związanych
z redukcją niekorzystnych czynników
w pracy”


Firma DNA SHAPES Kwiatkowski Sp.j. w Krakowie w ramach Konkursu Nr 2022.01, realizuje projekt
dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.
UMOWA nr 2023-W1-0369 zawarta z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.


Całkowita wartość zadania – 236 884,41 zł
Kwota dofinansowania – 179 163,51 zł


W ramach projektu realizowane są następujące działania:
Nabycie urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego.
W ramach tego działania zakupione zostały wózek podnośnikowy prowadzony oraz chwytak
próżniowy podwieszany.
Zakup i instalacja urządzeń służących obniżeniu poziomu czynników szkodliwych. W ramach
tego działania zrealizowany został zakup i montaż innowacyjnego, mobilnego systemu
odciągu i filtracji dymu spawalniczego dla stanowisk spawaczy oraz pyłów dla stanowisk
szlifierskich.
Zakup środków ochrony indywidualnej. W ramach tego działania zakupione zostały przyłbice
spawalnicze z indywidualnym nawiewem powietrza.
Działania te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia
wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a także zredukują niekorzystne oddziaływanie
szkodliwych czynników w pracy pracowników.